Conform modificarilor aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 prin OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au anumite obligatii.

Aceste obligatii sunt ca la ora inceperii programului de lucru, sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, intr-un registru de bani personali, special intocmit in acest sens. Orice suma de bani inregistrata in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului de lucru, nu reprezinta suma justificata prin registrul de bani personali.

Modelul registrului de bani personali si procedura de inregistrare la organul fiscal au fost aprobate prin OMFP nr. 513 din 30 aprilie 2015.

In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii acestui ordin operatorii economici trebuie sa notifice organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora in ordine crescatoare.

Registrul de bani personali:

  • se numeroteaza in ordine crescatoare,
  • se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta.
  • se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.
  • se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.

Se utilizeaza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor fiind suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrarii/depozitarii produselor oferite, prestarii serviciilor, incasarii contravalorii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.

Nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei ca, la ora inceperii programului de lucru, sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic in registrul de bani constituie contraventie si se sanctioneaza, potrivit prevederilor OUG 8/2015, cu amenda in cuantum de 9.000 lei.

Sursa: Contabilul.ro