Principalele modificări fiscale prevăzute de proiectul de Ordonanță de Guvern în vederea aplicării unor noi măsuri fiscale (august 2023)

 

 

Începând cu finele lunii august 2023, în spațiul public a fost anunțată intenția Guvernului de implementare a unor noi măsuri fiscale, în fapt majorări de taxe și impozite și eliminarea sau reducerea unor facilități fiscale.

Deși draftul de proiect conține 59 de pagini, unele dintre prevederi nu sunt foarte clare privind modul sau termenul de aplicare.

De asemenea, fiind vorba de un draft de proiect, există posibilitatea ca aceste măsuri să sufere modificări sau/și eliminări.

    Pentru SRL

 

 • Limitare la scutirea de impozitul pe venit pentru IT – termen de aplicare: începând cu veniturile obținute din 1 septembrie 2023

Facilitatea scutirii de impozit pe venit pentru IT se păstrează pentru un singur angajator și pentru veniturile brute lunare de maxim 10.000 de lei. Pentru contractele cu un al doilea angajator și/sau pentru sumele ce depășesc 10.000 de lei brut lunar, sumele vor fi taxate cu 10% impozit pe venit.

 • Limitarea facilităților fiscale și eliminarea scutirii CASS pentru sectorul de construcții și agroalimentar – termen de aplicare: începând cu veniturile obținute din 1 septembrie 2023

Scutirea la plata CAS (pensie), în procent de 25% din venitul brut lunar, va fi posibilă doar pentru un contract de muncă. Pentru un al doilea contract de muncă se va reține și CAS.

Se elimină din scutiri plata CASS (sănătate), în procent de 10% din venitul brut lunar.

 • Scăderea plafonului de beneficii salariale netaxabile – termen de aplicare: începând cu veniturile obținute din 1 septembrie 2023

Plafonul lunar de beneficii netaxabile care pot fi acordate salariaților (abonamente sportive, suplimente telemuncă, abonamente de sănătate, contravaloarea serviciilor turistice, masa acordată salariaților achiziționată din unități specializate) scade de la 33% din salariul brut la 20% din salariul brut. Pentru salariul minim pe economie din acest moment (3000 de lei brut), beneficiile cumulate acordate lunar salariaților nu pot fi mai mari de 600 de lei. Sumele care depășesc această valoare se impozitează cu toate contribuțiile salariale.

 • Majorarea TVA – termen de aplicare: începând cu 1 septembrie 2023
 • Restaurante și catering – de la 9% la 19%
 • Produse cu un conținut de zahăr egal sau mai mare cu 5 grame de zahăr / 100 grame de produs (marea majoritate a produselor de cofetărie) – de la 9 la 19%
 • Accesul la muzee și expoziții – de la 5% la 9%
 • Livrarea locuințelor în valoare de maxim 600.000 de lei – de la 5% la 9%
 • Livrarea de lemn de foc și de energie termică – de la 9% la 19%
 • Impozit pe investiții – termen de aplicare: începând cu 1 septembrie 2023

Pentru veniturile din obținute din tranzacționarea de acțiuni, ETF-uri etc., se majorează impozitul de la 1% la 3% pentru deținerile de mai mult de 1 an și de la 3% la 5% pentru deținerile mai mici de 1 an. Impozitele, în funcție de rezidența fiscală a brokerului, vor fi reținute la sursă (pentru brokerii înregistrați în România) sau plătite de către titular (pentru brokerii externi, neînregistrați în România).

 • Impozit pe imobiliare – termen de aplicare: începând cu 1 septembrie 2023

Se majorează impozitul pentru vânzarea de imobile de la 1% la 3% pentru imobilele deținute mai mult de 3 ani și de la 3% la 5% pentru imobilele deținute pentru mai puțin de 3 ani.

De asemenea, va apărea un impozit de 5% pentru tranzacțiile imobiliare ce vizează clădirile cu o valoare mai mare de 600.000 de lei, aplicabil doar la prima vânzare după construire.

 • Impozit pe veniturile nejustificate – termen de aplicare: începând cu deciziile de impunere emise cu 1 septembrie 2023

Se majorează impunerea veniturilor nejustificare de la 16% + 50% dobândă de nedeclarare + 0,03%/ zi penalitate de nedeclarare la 50% + 50% dobândă de nedeclarare + 0,03%/ zi penalitate de nedeclarare, depășind practic suma nejustificată.

 • Impozit pe venitul microîntreprinderilor

Se păstrează condiția de a avea 1 salariat cu normă întreagă pentru a beneficia de acest regim de taxare.

 1. Se modifică cotele de impozitare, după cum urmează:
 • 1% pentru firmele cu cifră de afaceri de până la 300.000 de lei
 • 3% pentru firmele cu cifră de afaceri de peste 300.000 de lei sau societățile care își desfășoară activitatea în unul din aceste domenii, chiar dacă nu au depășit o cifră de afaceri de 300.000 de lei – 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – 10 Activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Termen de aplicare: 1 octombrie 2023

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului al IV-lea nu se va mai plăti până în 25 iunie a anului următor ci în avans și estimativ, până în data de 25 decembrie, regularizarea acestuia cu veniturile lunii decembrie urmând a se face în luna ianuarie a anului următor.

Termen de aplicare: 1 octombrie 2023

Se limitează regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor la o societate pentru fiecare persoană care are o deținere egală sau mai mare cu 25% din părțile sociale ale unei societăți. În cazul deținerii a 25% sau mai mult din părțile sociale a mai multor societăți, restul societăților vor trece la regimul impozitării pe profit.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

Dacă o societate are o rată de rentabilitate anuală (venituri – cheltuieli) de peste 30% și o cifră de afaceri de peste 300.000 de lei nu va aplica regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor (3%) ci regimul de impozitare pe profit (16%) începând cu trimestrul în care a avut loc această situație.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

Atât sponsorizările cât și costurile achizițiilor caselor de marcat nu se vor mai scădea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

Se păstrează regula unei singure aplicări a regimului de impozitare pe venitul microîntreprinderilor pentru societățile comerciale, adăugându-se totodată la această regulă și societățile care activează în domeniul HoReCa, care beneficiau până în acest moment de exceptare de la această regulă.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Impozit pe profit
 • Se elimină impozitul mixt în domeniul HoReCa, urmând a se aplica impozitarea pe profit sau impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor, în funcție de parametrii enumerați mai sus.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Deductibilitate limitată la 25%, față de 50% în prezent, pentru cheltuielile aferente utilizării autoturismului care nu este strict în scopul desfășurării activității economice a societății, dovedită prin foi de parcurs.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Deductibilitate limitată la 50% din amortizarea și din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social situat în clădiri de locuințe sau clădiri individuale de locuit, din zone rezidențiale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice.
 • Se introduce noțiunea de ajustor fiscal, calculat conform formulei AFIP = 16%*[(3% *(VT – Vs) + Sch] unde: VT = veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul. Vs = veniturile care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului. Sch= suma cheltuielilor referitoare la consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv cu redevențe.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Impozit pe dividende

Majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 10% pentru dividendele distribuite începând cu anul 2024.

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Impozit pe proprietățile imobiliare și autoturisme

Pentru o valoare cumulată a proprietăților pentru fiecare persoană de 2.500.000 de lei (500.000 de euro), dar și pentru autoturismele ale căror valoare depășește 100.000 de euro, se va aplica un impozit anual de 1% din valoarea acestora conform proiectului (0,5% după ultimele negocieri).

 • Salariul minim pe economie
 • Majorarea salariului minim pe economie la 3300 de lei

Termen de aplicare: 1 septembrie 2023

 • Majorarea salariului minim pe economie la 3750 de lei

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 

Pentru PFA/PFI/II/IF și persoane fizice

 

 • Impozitul pe venit

Se păstrează cota de impozitare de 10% din venitul net.

 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Se elimină plafoanele pentru CASS în funcție de veniturile nete realizate cu o impozitare pe venitul net realizat de 10%.

                       Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024

 • Contribuția de asigurări sociale (pensie)

Se adaugă un nou plafon pentru stabilirea contribuției la pensie, raportat la venitul net realizat:

Sub 6 salarii minime – nu se datorează contribuție de asigurări sociale

6 – 12 salarii minime (22.500 lei – 44.999 lei) – 5625 de lei pentru anul 2024

12 – 24 salarii minime (45.000 lei – 89.999 lei) – 11.250 lei pentru anul 2024

24 – 36 salarii minime (90.000 lei – 134.999 lei) – 22.500 lei pentru anul 2024

peste 36 salarii minime (peste 135.000 lei) – 33.750 lei pentru anul 2024

Termen de aplicare: 1 ianuarie 2024