Începutul anului 2022 vine cu un pachet substanţial de modificări de ordin fiscal graţie Ordonanţei 130/2021, publicată la finele anului 2021.

Sintetizate, acestea sunt:

 1. Lipsa prevederii modificării plafonului de încadrare ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor

În ordonanţa mai sus menţionată lipseşte cu desăvârşire orice menţiune privind modificarea plafonului ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, în acest moment, plafonul de încadrare rămâne neschimbat la 1.000.000 de euro.

 1. Creşterea plafonului neimpozabil pentru acordarea primelor sau a tichetelor cadou pentru salariaţii proprii

Pentru salariaţii proprii, cu ocazia evenimentelor speciale, creşte plafonul neimpozabil de acordare a primelor sau a tichetelor cadou pentru salariaţii şi/sau copiii minori ai acestora de la 150 de lei la 300 de lei, după cum urmează:

 • Crăciun şi Paşte – maxim 300 de lei/salariat şi maxim 300 de lei/copil minor al salariatului
 • 8 Martie – maxim 300 de lei/salariată
 • 1 Iunie – maxim 300 de lei/copil minor al salariatului

De asemenea, acordarea de tichete cadou unor terţe persoane nu mai este permisă.

 1. TVA redus de 5% la achiziţia de locuinţe

Există două plafoane valorice, ambele pentru locuinţe a căror suprafaţă utilă nu depăşeşte 120 m²ˇ:

 • pentru locuinţele a căror valoare nu depăşeşte 450.000 de lei se poate aplica cota redusă de TVA indiferent de numărul de achiziţii
 • pentru locuinţele a căror valoare depăşeşte 450.000 de lei dar este situată sub valoarea de 700.000 de lei se poate aplica cota redusă de TVA doar pentru achiziţia unei singure locuinţe

Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de achiziţie cu cotă redusă de TVA se va înfiinţa „Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cotă redusă de TVA de 5%”, registru care va fi pus la dispoziţia notarilor.

 1. Suspendarea deductibilităţii sumelor pentru cheltuielile cu educaţia timpurie

Deductibilitatea cu cheltuielile privind educaţia timpurie (creşă sau grădiniţă privată) a copiilor salariaţilor, prevăzută iniţial a intra în vigoare de la 01.04.2021 dar amânată până la data de 01.01.2022, a suportat o nouă amânare până la data de 01.01.2023.

 1. Înfiinţarea RO e-Transport – Centrul Naţional de Informaţii Financiare

Pentru prevenirea schemelor de fraudare bazate pe transferul succesiv al bunurilor achiziționate de pe piața internă sau din spațiul intracomunitar, se va înfiinţa sistemul RO e-Transport, sistem în care se vor declara toate transporturile efectuate total sau parţial pe teritoriul României.

 1. Reincriminarea reţinerii/încasării şi neplăţii impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă

Pentru reţinerea/încasarea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la data scadentă este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea între 1 şi 5 ani sau cu amendă. Această prevedere va intra în vigoare începând cu data de 01.03.2022.  Fără a exista încă nişte norme de aplicare a acestei prevederi, urmare a briefingurilor susţinute de reprezentanţii ANAF şi Ministerului Finanţelor, pedeapsa cu închisoarea va fi aplicată celor care nu pot face dovada că neplata acestor impozite şi contribuţii este cauzată de lipsa veniturilor, pentru ceilalţi urmând a fi aplicată sancţiunea amenzii, al cărei cuantum nu a fost încă stabilit.

Amenzile, conform articolului 336 alin. 2 lit. f din Codul de Procedură Fiscală, sunt:

a)   pentru obligaţii fiscale de până la 50.000 de lei inclusiv

 • contribuabili mijlocii şi mari – de la 4.000 la 6.000 de lei
 • contribuabili mici şi persoane fizice – de la 1.000 la 1.500 de lei

b)   pentru obligaţii fiscale între 50.001 lei şi 100.000 de lei inclusiv

 • contribuabili mijlocii şi mari – de la 12.000 la 14.000 de lei
 • contribuabili mici şi persoane fizice – de la 4.000 la 6.000 de lei

c)   pentru obligaţii fiscale ce depăşesc 100.000 de lei

 • contribuabili mijlocii şi mari – de la 25.000 la 27.000 de lei
 • contribuabili mici şi persoane fizice – de la 6.000 la 8.000 de lei

Impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă sunt:

 • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 • Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 • Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 • Impozit pe veniturile sub forma de dividende
 • Impozitul pe veniturile din pensii
 • Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
 • Impozitul pe veniturile din alte surse
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate
 • Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
 • Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
 • Contribuția la Fondul pentru Mediu

 

 1. Prelungirea termenelor eşalonării la plată de la 31.01.2022 la 30.06.2022

În sprijinul evitării consecinţelor reincriminării neplăţii impozitelor şi taxelor reţinute la sursă, posibilitatea eşalonării la plată a debitelor către Bugetul de Stat a fost prelungită cu încă 5 luni, până la data de 30.06.2022.

 1. Obligativitatea emiterii facturilor în sistemul RO e-Factura în cazul comercializării vehiculelor

Comercializarea vehiculelor, activitate considerată cu risc fiscal ridicat, va impune furnizorilor ca începând cu data de 01.04.2022 să emită facturile de vânzare în sistemul RO e-Factura.

 1. Majorarea salariului minim de la 2.300 de lei la 2.550 de lei

Începând cu 01.01.2022 are loc majorarea salariului minim de la 2.300 de lei la 2.550 de lei, această majorare reprezentând o creştere de peste 10%. Astfel, totalul impozitului şi contribuţiilor salariale pentru un salariu minim cu normă de 8 ore creşte de la 966 de lei la 1.083 de lei.

 

 1. Salariul minim pe economie poate fi acordat doar 24 de luni

Salariul minim pe economie va putea fi acordat pentru maxim 24 de luni de la data încheierii contractului individual de muncă, această prevedere aplicându-se şi pentru salariaţii care au contract individual de muncă în derulare. Data de referinţă este de 01.01.2022 astfel că, indiferent dacă un contract individual de muncă a fost încheiat înainte de această dată, majorarea salariului poate surveni şi pentru acesta cel târziu la data de 01.01.2024.

Cu toate că nu există o sumă minimă prevăzută pentru majorare, aceasta putând fi şi de 1 leu, este bine a fi evitată o astfel de majorare întrucât a fost deja adusă în discuţie o sancţionare pentru sume derizorii. Evident, conform formatului actual al prezentei ordonanţe, orice sancţiune aplicată poate fi contestată cu succes în instanţă. Însă, de cele mai multe ori, majorarea modică presupune mai puţin consum de timp şi resurse.