Modificari fiscale 2023 – 2024    

               Având în vedere că modificările fiscale au trecut de Curtea Constituțională a României, aceste modificări pot fi considerate a fi în forma lor finală. În cele ce urmează, vă detaliem principalele modificari fiscale:

               Impozit pe venitul microîntreprinderilor (aplicare din 01.01.2024)

Cotă de 1% pentru societățile cu cifră de afaceri sub 60.000 de euro.

Cotă de 3% pentru societățile cu cifră de afaceri între 60.000 de euro și 500.000 de euro sau, indiferent de cifra de afaceri, pentru societățile care desfășoară activități în următoarele domenii: editarea jocurilor de calculator, editarea altor produse software, realizarea de softuri la comandă, alte activități de servicii privind tehnologia informației, activități HoReCa, activități juridice ale societăților de avocatură, asistență medicală generală, asistență medicală specializată, asistență stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană. Pentru aplicarea cotei de impozitare de 3% nu se ia în calcul existența codurilor CAEN autorizate în certificatul constatator ci prestarea efectivă a acestor activități. În cazul în care societatea desfășoară și alte activități pe lângă cele enumerate, cota de impozitare pentru acestea este de 3%. În cazul în care societatea încetează a mai desfășura activitățile enumerate mai sus și nu a atins cifra de afaceri de 60.000 de euro, cota de impozitare devine 1% din trimestrul în care intervine această situație.

Se păstrează condiția existenței unui salariat cu normă întreagă sau a mai multor salariați cu normă parțială care cumulat totalizează o normă întreagă pentru menținerea societății la regimul impozitării pe venitul microîntreprinderilor.

 

                Diminuarea plafoanelor pentru tranzacțiile în numerar și limitarea plafonului pentru casă la 50.000 de lei (aplicabil în 15 zile de la promulgarea legii)

                Sunt limitate operațiunile de încasări și plăți efectuate în numerar pentru toate categoriile (SRL, SA, PFA, PFI, CMI, IF, II, ONG și cabinete de avocatură/notariale/arhitectură) astfel:

 • încasări de la toate categoriile – maxim 1.000 de lei/societate/zi
 • plăți către toate categoriile – maxim 1.000 de lei/societate/zi dar nu mai mult de 2.000 de lei/zi în total
 • plăți către magazine de tip cash & carry – maxim 2.000 de lei/zi
 • plăți din avansuri spre decontare – maxim 1.000 lei/zi

Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 de lei, respectiv 2.000 de lei pentru magazine cash & carry.

Se introduce un plafon pentru casieria unei societăți unde nu se pot afla la finalul unei zile mai mult de 50.000 de lei/casierie. Totuși, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de trei zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este de 25% din suma care depășește 50.000 de lei/casierie.

 

          Creditările de societate (aplicabil în 15 zile de la promulgarea legii)

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice și persoanele fizice în calitate de asociați, acționari, administratori, alte persoane fizice sau alți creditori pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

 

         Majorarea salariilor și regimurile de impozitare

Regim de impozitare general (aplicabil de la 01.10.2023)

Se majorează salariul minim brut pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei, păstrându-se până la finele anului a beneficiului celor 200 de lei neimpozitați.

 

Regim de impozitare construcții

De la 01.11.2023:

Se majorează salariul minim brut pe economie de la 4.000 de lei la 4.582 de lei.

Dispare scutirea de la plata contribuției la sănătate (CASS) în procent de 10%.

Se menține scutirea de impozit pe venit dar se va aplica pentru un singur angajator/plătitor și în același plafon maxim de 10.000 lei brut/angajat. Scutirea de impozit se va declara în baza opțiunii exprimate în scris a angajatului, prin declarație pe proprie răspundere depusă la angajator/plătitor

 

De la 01.01.2024:

Se reduce cota contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 4,75% (actualmente redusă cu 3,75%).

 

Regim de impozitare IT

De la 01.11.2023:

Se menține scutirea de impozit pe venit dar se va aplica pentru un singur angajator/plătitor și în același plafon maxim de 10.000 lei brut/angajat. Scutirea de impozit se va declara în baza opțiunii exprimate în scris a angajatului, prin declarație pe proprie răspundere depusă la angajator/plătitor

 

De la 01.01.2024:

Se reduce cota contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 4,75%.

 

Regim de impozitare sector agroalimentar

De la 01.11.2023:

Se majorează salariul minim brut pe economie de la 3.000 de lei la 3.436 de lei.

Dispare scutirea de la plata contribuției la sănătate (CASS) în procent de 10%.

Se menține scutirea de impozit pe venit dar se va aplica pentru un singur angajator/plătitor și în același plafon maxim de 10.000 lei brut/angajat. Scutirea de impozit se va declara în baza opțiunii exprimate în scris a angajatului, prin declarație pe proprie răspundere depusă la angajator/plătitor

 

De la 01.01.2024:

Se reduce cota contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 4,75% (actualmente redusă cu 3,75%).

 

             Impozit pe dividende

            Se păstrează cota de 8% pentru impozitul pe dividende.

 

            Contribuția de asigurări sociale de sănătate (aplicabil din 01.01.2024)

            Pentru veniturile obținute din activități independente și profesii liberale se introduc noi cote de impozitare, raportate la veniturile anuale nete realizate, raportate la intervalul de 6-60 de salarii minime pe economie (19.800 lei – 198.000 lei). Veniturile nete realizate în acest interval vor suporta o taxare de 10% din venitul net realizat. Sub acest interval nu se va datora contribuție de asigurări sociale de sănătate, iar peste acest interval se va datora contribuția maximă de asigurări sociale de sănătate pentru 60 de salarii minime brute pe economie (19.800 de lei).

În cazul în care, venitul net realizat este mai mic de 6 salarii minime brute pe economie (19.800 lei), iar titularul nu a obținut venituri asimilate salariilor in cuantum minim de 6 salarii minime brute pe economie (19.800 lei) în perioada realizării veniturilor din activități independente și profesii liberale, se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate la un plafon minim de 6 salarii minime pe economie, actualmente în cuantum de 1.980 lei. În cazul în care se obțin venituri asimilate salariilor în cuantum de minim 6 salarii minime pe economie, contribuția la sănătate va fi de 10% din venitul net efectiv realizat.

Pentru veniturile de altă natură decât cele din activități independente și profesii liberale (exemplu: dividende, chirii, drepturi de autor etc.) se mențin plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii minime pe economie la care se aplică cota de asigurări sociale de sănătate de 10%.

În cazul în care o persoană obține venituri atât din activități independente/profesii liberale, cât și din alte tipuri de venituri impozabile, CASS pentru activitățile independente/profesii liberale se va datora separat, calculul pentru CASS din alte tipuri de venituri impozabile efectuându-se separat.

 

            Contribuția de asigurări sociale (pensie)

Se păstrează plafoanele de 12 și 24 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale (25%) raportat la venitul net anual realizat.

 

            Raportarea obligatorie prin sistemul E-Factura (aplicabil de la 01.01.2024)

            Începând cu această dată, toate facturile emise în relație B2B (business to business – între persoane juridice) vor trebui transmise și validate în sistemul E-Factura de către persoanele impozabile din România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România.

Termenul limită de transmitere a facturilor în sistemul E-Factura va fi de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. Amenda pentru nedepunerea în termenul prevăzut va fi între 1.000 de lei și 10.000 de lei, în funcție de încadrarea contribuabilului ca fiind contribuabil mic, mijlociu sau mare.

Se va acorda un termen de grație până la 01.04.2024 pentru conformare, timp în care aceste amenzi nu se vor aplica.

Începând cu 01.07.2024 în evidența contabilă nu se vor mai putea introduce facturi care nu au fost încărcate în sistemul E-Factura de către furnizori.

 

          Taxa pe valoare adăugată (aplicabil de la 01.01.2024)

           Se majorează TVA de la 5% la 9% următoarele:

 • produsele eco/bio
 • livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maxim 120 mp și o valoare exclusiv TVA de până la 600.000 de lei (în cazul în care în anul 2023 s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare și s-a achitat un avans, tranzacția va beneficiar în continuare de cota de TVA de 5%, chiar dacă tranzacția finală va avea loc după anul 2023)
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, destinate locuințelor și clădirilor administrației publice centrale sau locale
 • evenimente sportive
 • accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, grădini zoologice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale

Se majorează TVA la 19% pentru:

 • bâlciuri
 • parcuri de distracții
 • parcuri recreative
 • facilități sportive în scopul practicării sportului și a educației sportive
 • transporturile în scop turistic sau de agrement pentru telegondole, teleschiuri, telescaune, telecabine, trenuri sau alte tipuri de vehicule istorice, vehicule cu tracțiune animală, ambarcațiuni

Se păstrează cota de TVA de 9% pentru:

 • alimentele și băuturile destinate consumului uman și animal
 • serviciile de catering și de restaurant

Cu toate acestea, produsele care conțin un total de zahăr de minimum 10 grame/100 grame de produs vor fi taxate cu o cotă de 19% TVA, cu excepția cozonacilor și biscuiților.

Se păstrează cota de TVA de 5% pentru:

 • manuale școlare, cărți, ziare, reviste
 • livrarea de lemn de foc și energie termică

 

           Tichete de masă și tichete de vacanță (aplicabil de la 01.01.2024)

Se majorează valoarea tichetului de masă de la 35 la 40 de lei.

Se aplică suplimentar taxarea acestora cu contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%), pe lângă taxarea cu impozitul pe venit (10%).

 

           Impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare (aplicabil de la 01.01.2024)

Impozitul va avea o cotă de 0,30% din diferența rezultată dintre valoarea totală a imobilelor și valoarea de 2.500.000 de lei sau de 0,30% din diferența rezultată dintre valoarea totală a autoturismului și valoarea de 375.000 de lei.

 

          Impozitarea veniturilor din surse neidentificabile (aplicabil de la 01.07.2024)

Veniturile din surse neidentificabile, pentru care nu pot fi aduse justificări privind proveniența lor, vor fi impozite cu o cotă majorată de impozit pe venit de 70%, la care inspectorii fiscali vor stabili suplimentar și accesorii. Astfel, în funcție de data obținerii venitului din surse neidentificabile, suma stabilită ca fiind de plată poate depăși valoarea venitului.

 

          Eliminarea facilității plății amenzilor la jumătate, în termen de 15 zile, pentru domeniul fiscal, contabil și financiar dar și dublarea unora dintre aceste amenzi (aplicabil în 15 zile de la promulgarea legii)

În motivarea acestei decizii este sporirea conformării voluntare și întărirea disciplinei fiscale și financiar-contabile în rândul contribuabililor.

 

         Sancțiuni pentru sume nejustificate în cazul unui control (aplicabil în 15 zile de la promulgarea legii)

În cazul în care, în cadrul unui control, se găsesc sume nejustificate ca urmare a neemiterii bonurilor fiscale, a emiterii de bonuri cu valoare inferioară prețului de vânzare, a neînregistrării operațiunilor în perioada de defectare a casei de marcat sau a introducerii/scoaterii de sume fără documente justificative (altele decât cele pentru care se emit bonuri sau se dă rest clienților), sancțiunile complementare confiscării sumelor sunt:

 • 2000 de lei în situația în care sumele nejustificate nu depășesc 300 de lei și reprezintă mai puțin de 3% din totalul încasărilor din acea zi
 • 5000 de lei în situația în care sumele nejustificate nu depășesc 300 de lei și reprezintă mai mult de 3% din totalul încasărilor din acea zi
 • 6000 de lei în situația în care sumele nejustificate sunt între 300 și 1.000 de lei și reprezintă mai puțin de 3% din totalul încasărilor din acea zi
 • 12000 de lei în situația în care sumele nejustificate sunt între 300 și 1.000 de lei și reprezintă mai mult de 3% din totalul încasărilor din acea zi
 • 15000 de lei în situația în care sumele nejustificate depășesc 1.000 de lei și reprezintă mai puțin de 3% din totalul încasărilor din acea zi
 • 30000 de lei în situația în care sumele nejustificate depășesc 1.000 de lei și reprezintă mai mult de 3% din totalul încasărilor din acea zi

Dacă în decurs de 12 luni de la prima abatere se constată o nouă astfel de abatere, sancțiunile sunt duble.

În cazul unei a treia abateri într-un interval de 12 luni, sancțiunile sunt triple și se stabilește complementar și suspendarea activității timp de 15 zile. Dacă totuși firma achită de 5 ori amenda și suma confiscată, ANAF dispune reluarea activității în termen de 24 de ore de la prezentarea dovezii plății sumelor.

 

         Sancțiuni în cazul prestării activităților neînregistrate sau inexistenței documentelor de proveniență (aplicabil în 15 zile de la promulgarea legii)

Efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt înregistrate fiscal sau nu sunt autorizate pentru prestarea activităților se sancționează cu amendă între 2.000 de lei și 15.000 de lei pentru persoane fizice  și intre 5.000 de lei și 35.000 de lei pentru persoanele juridice. Complementar, se stabilește și sancțiunea confiscării bunurilor utilizate și a sumelor realizate din desfășurarea activității și confiscarea.

Efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării, se sancționează cu amendă între 2.000 de lei și 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 5.000 de lei și 30.000 de lei pentru persoanele juridice. Complementar, se stabilește și sancțiunea confiscării bunurilor și a sumelor realizate.