Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE

Dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, sunt neimpozabile daca persoana juridica detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele.In aceleasi conditii sunt neimpozabile si dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele.

Modificari privind impozitul pe profit

Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile in procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.

Prin notiunea de „cheltuieli” se intelege cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire pentru scolile de soferi;

5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Contribuabilii au dreptul la deducerea provizioanelor/ajustarilor pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa 1 iulie 2012 inclusiv;

2. sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;

3. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

Modificari privind impozitul pe venit

La stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire pentru scolile de soferi;

5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

in cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.

incepand cu 1 ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investitii, castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, declaratie ce se depune de catre contribuabil pana la 25 mai inclusiv a anului urmator celui in care a realizat venitul.

Impozitul anual datorat de contribuabil pentru castigul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat depusa de catre contribuabil.

Pentru castigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat.

Modificari privind TVA

TVA aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, in cazul in care aceste vehicule nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice se va deduce in proportie de 50%.

TVA aferenta cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice se va deduce de la 1 iulie 2012 in aceeasi proportie de 50%.

Prin notiunea de „cheltuieli legate de vehicule” se intelege cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile.

Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplica vehiculelor din urmatoarele categorii:

– vehiculele rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului;

– vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

– vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

– vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

– vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar ori operational;

– vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

incepand cu 1 iulie 2012, se modifica plafonul de scutire de taxa pentru operatiunile impozabile in Romania de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si rotunjit la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Pentru persoanele impozabile nou-infiintate care incep o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.

Plafonul de scutire in cazul solicitarii scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA formulate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA este plafonul de scutire pentru anul in curs, respectiv 220.000 de lei, acesta nu se mai calculeaza proportional cu perioada scursa de la inceputul anului pana la data solicitarii.

in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica si care nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, dar nu este in situatia de a fi declarata inactiva sau nu a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul comertului organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa.

incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic si care nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive, dar nu este in situatia de a fi declarata inactiva si nu a intrat in inactivitate temporara, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de taxa.

incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012 anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare se face de organul fiscal competent din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa;

incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoaneI impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxa depuse pentru 2 trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa;

Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile, formular 392A, va fi depusa de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 de lei.

Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile, formular 392B, va fi depusa de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, realizata la finele unui an calendaristic, exclusiv veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 de lei.

Sursa: www.finantevalcea.ro