servicii contabilitate

Servicii contabilitatea primara

 • Intocmirea Registrului de Casa
 • Intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR-uri)
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli
 • Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie
 • Completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant

Servicii contabilitatea financiara

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori
 • Intocmirea decontului de TVA (D300), Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (D390), declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (D394) si depunerea acestora in termenele legale
 • Intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Reprezentarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale.

Servicii contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare pe categorii de articole
 • Elaborarea fiselor de articole si a stocului pe acestea
 • Intocmirea de rapoarte privind gestiunea firmei
 • Elaborarea inventarului scriptic si asistenta in efectuarea inventarului fizic

Servicii Contabilitatea PFA

 • Completarea Registrului Jurnal de Incasari si Plati.
 • Completarea Registrului Inventar.
 • Completarea Jurnalelor de Vanzari si Jurnalelor de Cumparari ,atat pentru platitorii de T.V.A., cat si pentru neplatitorii de T.V.A..
 • Intocmirea fiselor de clienti si furnizori.
 • Evidenta obiectelor de inventar, mijloacelor fixe si inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea.
 • Evidenta stocurilor (pentru PFA cu obiect de activitate comert sau productie).
 • Comunicarea situatiei impozit pe venit.
 • Intocmirea declaratiilor catre Administratia Financiara si, la cerere, transmiterea acestora pe cale electronica (detinem semnatura electronica).
 • Reprezentarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale.