Având în vedere ultimele reglementări ale Ordonanţei 4/2017, ce aduce modificări Codului Fiscal, începând cu veniturile aferente lunii august 2017, angajatorii vor trebui să achite CAS și CASS, pentru salariații cu normă parțială, la nivelul salariului minim brut, nu proporțional cu salariul efectiv, așa cum se întâmplă acum.

Totuși, măsura va avea şi excepţii:

  • realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată a acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară
  • sunt elevi sau studenți, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  • sunt ucenici în vârstă de până la 18 de ani;
  • sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra sub opt ore pe zi;
  • sunt pensionari pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii.

Motivaţia Guvernului pentru aplicarea acestei măsuri este:  Măsura are ca scop descurajarea angajatorilor, care, în încercarea de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte de muncă cu timp parțial în situații în care activitatea desfășurată ar presupune un program normal de muncă. Astfel, angajatorul datorează contribuții sociale utilizând o baza de calcul diminuată față de cea reală”.

      Prin urmare, dacă avem un salariat încadrat cu normă parţială de muncă cu un salariu brut calculat proporţional la un salariu de 1450 de lei pentru normă întreagă, avem:

Normă de muncă (ore/zi)

Contribuţii actuale

Contribuţii de la 01.08.2017

1

72 lei

338 lei

2

143 lei

371 lei

3

240 lei

430 lei

4

337 lei

490 lei

5

432 lei

546 lei

6

526 lei

602 lei

7

623 lei

660 lei